Informacje ogólne

Porady prawne w zakresie czynności  notarialnych są bezpłatne.
Aby uzyskać szczegółowe informacje w sprawie czynności notarialnych prosimy o kontakt z kancelarią. Czynności notarialne polegające na poświadczeniu własnoręczności podpisów, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu dokonywane są na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Informacje kontaktowe

Siedziba kancelarii znajduje w Lublinie przy  ul. Krakowskie Przedmieście 51/10 (wejście od ulicy Krótkiej).

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  9-16
 
Istnieje możliwość dokonania czynności poza godzinami otwarcia kancelarii po uzgodnieniu z notariuszem