Kancelaria wykonuje  czynności notarialne określone ustawą  Prawo o notariacie i innymi przepisami prawa, zapewniając fachową pomoc w zakresie dokonywanych czynności notarialnych. Krystyna Buchlińska  prowadzi kancelarię notarialną od 1991 roku . Wieloletnie doświadczenie  pracy w zawodzie notariusza gwarantuje profesjonalną obsługę oraz pewność obrotu prawnego.

Zgodnie z  ustawą Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2008 roku Nr 189, poz. 1158) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. W zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego. Notariusz jest obowiązany czuwać  nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Kancelaria ma swoją siedzibę w centrum Lublina w  kamienicy przy ul. Krakowskie  Przedmieście 51 (wejście do kancelarii od ulicy Krótkiej), w bliskim sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej oraz parkingów.