oplaty

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Zobacz treść rozporządzenia

NOTARIUSZ JAKO PŁATNIK NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW POBIERA PODATKI takie jak :

  • podatek VAT od taksy notarialnej
  • podatek od darowizny
  • podatek od czynności cywilnoprawnych

JEŻELI WNIOSEK O WPIS DO KSIĘGI WIECZYSTEJ PODLEGA OPŁACIE SĄDOWEJ NOTARIUSZ POBIERA OD WNIOSKODAWCÓW TĘ OPŁATĘ

Zebrane podatki i opłaty są przekazywane na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości opłat prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub poprzez e-mail.